MISIJA

ZAKLADA

MISIJA

Zaklada don Vinko Radić utemeljena je u svrhu stipendiranja učenika i studenata koji nemaju vlastita sredstva ili čiji roditelji ne mogu osigurati potrebita sredstva za njihovo školovanje, a prije svega:
- za učenike i studente iz višečlanih obitelji
- za učenike i studente koji zbog financijske situacije ne mogu nastaviti školovanje
- za učenike i studente kojima roditelji ne mogu financirati boravak u internatima

Ciljevi i djelatnosti Zaklade su:

- pružanje materijalne potpore za uzdržavanje učenika i studenata koji su slabijeg imovnog stanja;
- potpora projektima koji doprinose kvaliteti obrazovanja u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Zaklade;
- rad na usmjeravanju učenika i studenata u usmjeravanju pri izboru životnog zanimanja;
- potpora volonterskom radu u zajednicama i uvođenje volonterskog rada kao bitnog segmenta obrazovanja;
- suradnja s javnim tijelima vlasti na svim razinama u Bosni i Hercegovini;
- organiziranje donatorskih konferencija, izložbi, prezentacija, istraživačkih kolonija, simpozija, tribina i susreta stipendista Zaklade;
- organiziranje i podupiranje znanstvenog istraživanja i stručnog rada;
- suradnja s istim ili sličnim organizacijama, te crkvenim i civilnim organizacijama u zemlji i inozemstvu;
- izdavanje publikacija u svrhu ostvarivanja djelatnosti Zaklade, sukladno zakonu.