OBAVIJEST

ZAKLADA

N A T J E Č A J za dodjelu stipendija za školsku godinu 2021. / 2022.

Na temelju članka 11. Pravilnika Zaklade o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore stipendistima Zaklade „don Vinko Radić“, na temelju odluke Upravnog odbora Zaklade, predsjednik Zaklade raspisuje

N A T J E Č A J 
za dodjelu stipendija za školsku godinu 2021. / 2022.

Pozivaju se kandidati za prijavu na natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u skladu s općim uvjetima ovog natječaja.

 

 1. Opći uvjeti

 

Pravo na stipendiju mogu ostvariti kandidati koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

 • učenici srednjih škola u domskom ili privatnom smještaju u Bosni i Hercegovini
 • redoviti studenti preddiplomskih i diplomskih studija upisani na nekom od sveučilišta u Bosni i Hercegovini i inozemstvu
 • koji su državljani Bosne i Hercegovine i da u trenutku prijave ne ponavljaju godinu.

 

Visina stipendije iznosi 2000 KM i ista se dodjeljuje za školsku godinu 2021./2022.

 

 1. Dokumenatacija

 

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • popunjen prijavni list (obrazac se može naći i popuniti na linku),
 • vlastoručno potpisanu zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom i fotografijom;
 • uvjerenje o državljanstvu;
 • uvjerenje o upisu u tekuću školsku godinu 2021./2022., izdano od škole/fakulteta sa naznakom da aplikant prvi put upisuje razred/godinu fakulteta;  
 • potvrda o prosjeku ocjena (potvrda škole/fakulteta o prosjeku ili ovjerena preslika indeksa ili preslika svjedodžbi);
 • ovjerena kućna lista (dostupna u mjesnim općinskim uredima)
 • potvrda o visini posljednjih triju plaća od poslodavca, odnosno posljednjih triju mirovina za sve članove kućanstva koji su u radnom odnosu ili primaju mirovinu (ili preslika izrezaka o plaći ili mirovini);
 • potvrda o neuposlenosti za članove kućanstva koji nisu uposleni (od ureda za zapošljavanje), odnosno dokaz o nekom drugom izvoru primanja (ovjerena izjava o tome čime se obitelj uzdržava);
 • potvrda o redovitom školovanju (srednjoškolskom ili fakultetskom) brata/sestre ili drugog člana zajedničkog kućanstva;
 • dokaz da je aplikant dijete samohranog roditelja – uvjerenje općinskog centra za socijalni rad, ovjerena preslika odluke odluka nadležnog suda o povjeravanju na uzdržavanje ili ovjerena izjava samohranog roditelja;
 • dokaz da je aplikant dijete bez jednog ili oba roditelja (izvod iz matične knjige umrlih);
 • potvrda o osvojenim nagradama, realiziranim društveno korisnim projektima, dodatnim školovanjima na županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini,;
 • preporuka župnika/imama/pravoslavnog svećenika.

 

 1. Prijava na natječaj

Natječaj je otvoren do 15. listopada 2021. 

Prijavu na natječaj je potrebno ispuniti i poslati na službeni e-mail Zaklade zakladadonvinkoradic@gmail.com, a originalne dokumente donijeti osobno ili slati preporučenom poštom na adresu: Zaklada „don Vinko Radić“, Školska 1, 72270 Travnik, s naznakom „Natječaj za stipendije“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Travnik, 01. listopada 2021.                                                                                 

 

 Josip Dedić,

predsjednik Zaklade